Tolkwetenschap

Studiegidsnr:2025FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2018-2019
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Aline Remael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is vooral informatief en wil de studenten in staat stellen hun activiteiten als toekomstige tolken te kaderen binnen de tolkwetenschap. De cursus wil aantonen hoe de tolkwetenschap en tolkpraktijk elkaar beïnvloeden en verrijken. De cursus biedt een algemene inleiding op de verschillende tolkvormen en de context waarbinnen ze gebruikt worden, een kort historisch overzicht, een inleiding op de klassiekers en de vernieuwers binnen de tolkwetenschap en eindigt met een overzicht van actuele thema's binnen de tolkwetenschap. Enkele colleges worden besteed aan het onderzoek van de studenten zelf en de hiervoor vermelde thema's worden uitgediept aan de hand van gastcolleges gegeven door (internationale) specialisten.