Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Stageperiode 2

Studiegidsnr:2025GENGE3
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:18
Studiebelasting:504
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Patrick Cras
Kathleen De Greef
Elke Leuridan
Heidi Theeten

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De voltijdse stage behelst het leren op de reële werkvloer onder supervisie van een stagebegeleider. De student(e) neemt deel aan alle kliniekactiviteiten van de stagedienst. De stage in het ziekenhuis heeft als doel de student voltijds en onder begeleiding van een stagemeester te laten deelnemen aan het volwaardige klinische werk. De student wordt betrokken bij alle aspecten die de klinische praktijkvorming binnen een bepaalde specialiteit met zich meebrengt.

Tijdens de stageperiode worden terugkomdagen georganiseerd. Zie verder bij evaluatiecriteria.