Kwantitatieve data-analyse

Studiegidsnr:2025GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:14
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tinne Dilles
Bart Van Rompaey
Filip Haegdorens
Kelly Sabbe
Elyne De Baetselier
Laura Mortelmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Situering opleidingsonderdeel
Het opleidingsonderdeel maakt deel uit van de afstudeerrichting Onderzoeker in Gezondheid en Zorg, waarvoor je in de opleiding Master in Verpleegkunde en Vroedkunde kan kiezen. Studenten die voor deze afstudeerrichting kiezen worden voorbereid op het starten van een carrière in onderzoek. In het opleidingonderdeel ‘actuele en complexe onderzoeksmethodologie’ leren studenten omgaan met nieuwe en meer complexe onderzoeksmethodes die ze niet beheersen. 

Algemene doelstelling
Als onderzoeker kies je voor de methodologie die het meest geschikt is om een bepaalde onderzoeksvraag te beantwoorden. Het scala aan bestaande methodes is zeer groot. Bovendien evolueert ook onderzoeksmethodologie en worden steeds nieuwe methodes ontwikkeld. Als onderzoeker kan je dus niet altijd verder met de basis onderzoeksmethodologie die je hebt geleerd in je opleiding. Je zal dus zelf nieuwere of complexere methodologieën moeten bestuderen en er kritisch mee moeten omgaan