Frans: Studie van het cultuurgebied

Studiegidsnr:2026FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:78
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Frans
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Katrien Lievois

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus bestaat uit 2 delen. 

In Partim 1 wordt vooral aandacht besteed aan de Franse taal en cultuur vanuit een diachronisch standpunt. 

In Partim 2 wordt de hedendaagse cultuur en literatuur in het Frans buiten Frankrijk besproken.

Partim 1 : Geschiedenis van de Franse Taal en Cultuur.

De student inzicht krijgen in de evolutie die de Franse taal heeft gekenmerkt vanaf haar ontstaan tot heden. De verschillende visies die men in de loop van de geschiedenis op de Franse taal heeft gehad, hebben niet alleen een belangrijke invloed gehad op de Franse cultuur in het bijzonder, maar vaak ook op een meer algemeen, Europees vlak. 

Taal is een belangrijk concept om de Franse cultuur te begrijpen. Het is immers een essentieel element bij het bepalen van de Franse identiteit. De studenten moeten echter begrijpen dat de manier waarop in de 19de eeuw één volk, één natie en één taal vaak gelijkgesteld zijn, de Franse realiteit van voor de 18de eeuw en die van de 20ste en 21ste eeuw niet juist weergeeft. De bedoeling is een kritisch overzicht te geven van de manier waarop de Franse taal een belangrijk element geweest is in de ontwikkeling van de Franse cultuur, zonder deze twee elementen gelijk te stellen. 

Om het belang van de taal bij het bepalen van de Franse cultuur juist te bestuderen, moeten onder andere volgende elementen aan bod komen: de ontwikkeling tijdens de Middeleeuwen van de verschillende dialecten uit Noord-Frankrijk tot die ene nationale taal, de relaties tussen het Frans en de dialecten, de verhoudingen tussen de politieke macht en de Franse taal, de belangrijke rol die (sommige) vertalers hebben gespeeld in de ontwikkeling van het Frans als taal en van de Franse literatuur...

 

Partim 2: De hedendaagse cultuur en literatuur in het Frans buiten Frankrijk.

Dit partim behandelt  de historische aanwezigheid van het Frans buiten Frankrijk en bespreekt de verschillende varianten van het Frans in deze gebieden aan de hand van een overzicht betreffende één bepaalde Franstalige literatuur.

 

Dit academiejaar  wordt ingegaan op de Afrikaanse Francofonie.