Architectuur- en kunstfilosofie

Studiegidsnr:2026FOWARC
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2015-2016
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jasper Van de Vijver

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het vak Architectuur- en kunstfilosofie maken we kennis met filosofische en theoretische reflecties over de gebouwde omgeving. Er komt een breed scala aan perspectieven en posities aan bod die een staalkaart bieden van de relevante wijsgerige discussies over de architectuur. Na een korte inleiding op de aard van het wijsgerige denken en op de relatie tussen de filosofie en de architectuur, worden twee thema's gepresenteerd die als rode draad het vak zullen structureren:

  1. De architectuur en het 'schone' - Wat is architecturale schoonheid? Wat is een 'esthetica van de architectuur'? Wat is het specifieke karakter van architecturale schoonheid, en van de architectuur als kunstvorm?
     
  2. De architectuur en het 'goede' - Hoe kan architectuur waarden en idealen uitdragen? Hoe kan ze een zinvolle leefomgeving creëren voor de wonende mens? Wat is daarbij de rol van de architect? En bovenal, welke idealen kunnen en moeten de vormgeving van onze omgeving sturen en inspireren? Moeten we leren uit het verleden, of juist de moderniteit omarmen?

Door het lezen van bronteksten van verscheidene auteurs wordt de student vertrouwd met verschillende invloedrijke meningen over deze kwesties, alsook met een diversiteit aan stijlen en concepten. Het is daarbij de bedoeling de relevantie aan te tonen van een filosofische reflectie over de architectuur voor de architect zelf, die wordt uitgedaagd na te denken over de grondslagen van de eigen discipline.

Auteurs die behandeld zullen worden zijn onder andere Geert Bekaert, Juhani Pallasmaa, Andrew Ballantyne, Martin Heidegger, Walter Benjamin, Roger Scruton en Alain de Botton.​