Technologiegedreven ontwerpen: module 1

Studiegidsnr:2026FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:84
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Frank Goethijn
Theo Linders
Regan Watts

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Technische verificatie 1:   (weken voor de verplichte stage sem2)

Analyseren van een systeemontwerp of aanpassen van een bestaand systeemontwerp.
Beschrijven.
Determineren van kritische of nieuwe principeoplossingen, processen of elementen ervan.

Determineren van principeoplossingen die niet door similarity of design, of door berekeningen evalueerbaar zijn, of waarvan de gegevens voor evaluatie ontbreken.

Determineren welke gegevens nodig zijn om de haalbaarheid van deze principeoplossing te verifiëren.

Beschrijven van de meest laagdrempelige test of meetmethode om de gegevens te bekomen. Beschrijving van de opstelling en protocol.

2. Technische Verificatie 2:   (weken na de verplichte stage sem2)

In de praktijk realiseren van de test en meetopstelling in het labo modelbouw.

3. Virtuele Verificatie

Cursus stromingsmechanica plug in op Solid Works.

Vergelijking van de praktische resultaten  uit 2 met virtuele methodes of berekeningen.