Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Huidziekten

Studiegidsnr:2026GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Julien Lambert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Basiskennis van de dermatologie wordt meegegeven die nodig is voor alle artsen die later een niet-dermatologische praktijk gaan uitoefenen. Via multidisciplinaire weg worden na algemene inleiding van histologie en fysiologie de belangrijkste dermatologische afwijkingen, voornamelijk vanuit een klinisch standpunt benaderd. Volgende onderwerpen worden behandeld:
·         Inleidende begrippen
·         Psoriasis
·         Pit. Rosea van Gibert + eczeem
·         Eczeem
·         Fotodermatologie
·         Practicum histologie
·         Vaatziekten
·         L. planus – pigmentatiestoornissen
·         Medicamenteuze erupties + purpura, vasculitis, EM (klinische – pathologische conferenties)
·         Stage klinische opleiding (halve dag)
·         Multidisciplinair onderwijs (?)
·         Urticaria Prurigo + pruritus
·         Bacteriële, virale en parasitaire pathologie
·         Acne
·         Haarpathologie en nagelpathologie
·         Benigne en maligne tumoren
·         Bulleuze dermatosen
·         AP-labotechnieken + inflammatoire aandoeningen
·         Stage klinische opleiding (halve dag)
·         Huid en interne aandoeningen + autoimmune aandoeningen (klinische – pathologische conferenties)
·         Multidisciplinair onderwijs: neurotrauma (?)