Toepassen van kwalitatief onderzoek

Studiegidsnr:2026GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:14
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Lieve Peremans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel leert de student een wetenschappelijk onderzoek met kwalitatieve onderzoeksmethoden uit te werken. De student formuleert een onderzoeksthema, -doel en -vraag.  Hierbij wordt gebruik gemaakt van een uitgebreid stappenplan. In deze opleiding wordt dieper ingegaan op de meest gebruikte dataverzamelingstechniek namelijk het kwalitatieve interview. De student leert een interview voor te bereiden door interviewvragen op te stellen, aan de hand van een script. De student leert de basisprincipes van de kwalitatieve data-verzameling en bijhorende analyse en voert ook zelf enkele analyses op papier uit.  De student leert ook de criteria voor kwaliteitsbeoordeling van kwalitatief onderzoek.

De volgende onderwerpen komen aan bod:

 

De kennis van en inzicht in onderzoeksparadigma’s

De kennis van en inzicht in onderzoeksmethodologieën of designs in kwalitatief onderzoek

Kennis en toepassen van onderzoekstechnieken. Praktische uitvoering van de technieken

Kennis en toepassen van analysetechnieken

Lezen en beoordelen van een kwalitatief onderzoeksartikel

 

Dit jaar is een brede verdieping van de leerstof van het schakeljaar waarbij de nadruk ligt op inzicht en toepassen van de leerstof.