Contemporary Dance: Theory and Analysis

Studiegidsnr:2026KULTHF
Vakgebied:Film en theater
Locatie:Niet aan UA, wel aan KUL
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Anneleen Masschelein

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *