Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding tot de tijdreeksanalyse

Studiegidsnr:2026TEWMHI
Vakgebied:Statistiek
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Johan Springael

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit vak wordt er gekeken naar de dynamica en stochasticiteit van de realiteit. Na een inleiding rond stochastische processen, waarin de belangrijkste concepten worden aangehaald en enkele belangrijke voorbeelden worden behandeld (Markov‐ketens, Poisson‐proces, white noise, …), worden verschillende technieken (decompositie, Box-Jenkins) aangeleerd om gegevens te analyseren die een evolutie van een grootheid beschrijven doorheen de tijd. Hierbij worden basismethoden uit de tijdreeksanalyse op een pragmatische manier aangereikt.