Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Workshop theater

Studiegidsnr:2027FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Kurt Vanhoutte
Charlotte De Somviele

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Elk jaar creëren de studenten in de master theater- en filmwetenschap een eigen artistieke productie. Bedoeling is om samen een creatieproces te doorlopen en de praktijk van binnenuit te ontdekken. Zowel het dramaturgisch bijeenbrengen van materiaal als het proces om dat materiaal om te zetten in een scenische praktijk staan daarbij centraal. Een regisseur of een collectief uit de professionele praktijk begeleidt je hierbij. Aan het einde van de workshop volgt een publiek toonmoment.