Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Speech-to-Text Interpreting

Studiegidsnr:2027FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nina Reviers
Anthony Van Hoey

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Eerste semester:
Stapsgewijs wordt de techniek van het live ondertitelen met spraakherkenning (‘respeaken’) aangeleerd: leesoefeningen om vertrouwd te raken met Dragon, shadowing, segmentatieoefeningen en tot slot ‘respeaken’ van Nederlandstalig audiovisueel materiaal. 

De student wordt aangemoedigd om buiten de lesmomenten te werken aan respeakingtechniek en toetsencombinaties in Quantum

Tweede semester:
intralinguale en interlinguale fragmenten wisselen mekaar af. De student wordt aangemoedigd om buiten de lesmomenten te oefenen op intralinguaal en interlinguaal respeaken.

Een bezoek aan de teletekstafdeling van VRT en een stagedag bij VTM is onderdeel van het lesprogramma.