IPO project: geïntegreerde systemen

Studiegidsnr:2027FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:114
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christiaan Baelus
Ivo Dewit
Frank Goethijn
Francis Dams
Kristel Van Ael
Jouke Casper Verlinden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

IPO project

Ontwikkel op basis van een opgelegd thema (probleem of kans) een innovatieve Product-Dienst combinatie. Daarbij wordt uitgegaan van de actuele socio-economische context , gecombineerd met nieuwe technologische mogelijkheden. Door het uitwerken van een systeemmap en gebruikersonderzoek worden de noden en verwachtingen van de gebruikers en de initiariefnemer (service provider) in kaart gebracht. Het project integreert de verschillende profielen binnen het team: interaction design, strategic design en system design.

Het resulteert in een concept waarbij het scenario vanuit het perspectief van de verschillende stakeholders wordt uitgewerkt, de interactie tussen gebruiker en de verschillende touchpoints van de PSS wordt gedefinieerd en de nodige oplossingen worden  aangereikt voor een technologisch en economisch systeem.

Ter ondersteuning van de PSS ideegeneratie en de conceptontwikkeling worden verschillende onderzoeks- en ontwerptechnieken aangereikt (PPS Toolbox). Elk van de tools en methoden worden beschreven in de manual. Van de belangrijkste tools zijn templates beschikbaar:

Research questions - Interview the perspective - Interview the experience -Personas - Factors and themes – Rich pictures - Design challenge - Paradoxical thinking - Lotus blossom  -Meta-examples - Selection matrix  - Serious play scenarios - Touchpoint matrix  - Leverage points - Blueprint  - To be system map  - Conceptual model - Interaction moodboard - Narrative -Low-fidelity prototyping - Process map - Medium-fidelity prototyping- High-fidelity prototyping- User testing.

Projectmanagement

Volgende aspecten van het projectmanagement worden behandeld:

1. De soort activiteiten waarop projectmanagement toepasbaar is
2. Definities
3. Project doel
4. Project reviews
5. Project fasering
6. Borging van de kwaliteit
7. Informele aspecten
8. Project planning
9. Critical chain & TOC (Theory of Constraints)
10. Organisatieontwikkeling voor projecten