Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Keuzeonderwijs 2

Studiegidsnr:2027GENGE2
Vakgebied:Geneeskunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk Ysebaert
Paul Parizel
Zoe Teuwen
Peter Van Dam
Johan Verbraecken
Marc Peeters
Pol Specenier
Jan Van Meerbeeck
Edel Maex

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. Aanvulling op modules (aangeboden in avondonderwijs, ± 10u-14u)

1.1. Neuro-imaging (sem1)*: Lessen zijn in het Engels

 • Hoorcolleges over neuro-imaging en neuroscience:
 • ABC van CT en MRI beeld-interpretatie
 • functionele MRI: fysische grondslagen en techniek  
 • functionele MRI: toepassingen in de kliniek en voor research doeleinden
 • perfusie imaging (met MRI en/of CT) bij cerebrovasculaire pathologie
 • perfusie imaging (met MRI en/of CT) bij tumoren
 • diffusie-gewogen beeldvorming: principes en klinische toepassingen
 • diffusie-tensor beeldvorming en fiber tracking van witte stof banen
 • MR spectroscopie: technieken en toepassingen
 • CT angiografie: techniek en toepassingen
 • MR angiografie: techniek en toepassingen
 • geavanceerde beeldvorming van de wervelkolom en het ruggenmerg
 • pediatrische neuro-imaging en congenitale afwijkingen
 • Interactieve case studies in neuro-imaging

1.2. Capita selecta oncologie (sem1)*

De hoofdbedoeling van dit keuzevak is dieper in te gaan op elementen uit de lessen uit het 2de bachelor alsook een update te geven over de evoluties sinds die lessen. Er zal worden op toegezien dat er geen overlap is noch met de lessen in het 2de bachelor noch met de lessen in het kader van de orgaanstelsels.

2. Stage

2.1. Mindfulness (maximum 50) (sem1)

Een aantal sessies waarbij via Mindfulness aangeleerd wordt om met stress situaties om te kunnen en hoe te ontstressen.

3. Raakvlak met geneeskunde

3.1. Medisch Engels

De opzet is het efficiënt en duidelijk communiceren met Engelstalige patiënten. Aan de hand van praktijkgerichte oefeningen komen volgende situaties en taalhandelingen aan bod:

 • Relatie patiënt – arts (anamnese, pathologie, diagnose, vraagstelling, begrijpen van typisch Franse uitdrukkingen)
 • Behandeling en medicatie (afleveringsvorm en toediening, beschrijving van een behandeling, instructies geven)
 • In het ziekenhuis (specialisatiedomeinen, anglicismen, een mening geven of vragen)
 • Case study (aan de hand van videomateriaal).

3.2. Slaap  en slaapstoornissen (sem 1)*

Hoorcolleges en klinische lessen over

 • insomnie, medicamenteuze aanpak, cognitieve gedragstherapie
 • mondprothesen bij snurken en slaapapneu
 • Casuïstiek NKO-behandeling voor snurken en slaapapneu
 • diagnostiek in de aanpak van slaap- en waakstoornissen
 • slaaponderzoek in de interne geneeskunde
 • interpretatie polysomnografie en hypnogram
 • Rondleiding slaapcentrum UZA, met demonstratie sensoren
 • Patientendemonstratie OSAS
 • Patientendemonstratie narcolepsie
 • biologische ritmen
 • slaap en epilepsie, parasomnie
 • obstructief slaapapneusyndroom bij kinderen
 • operatieve risico’s bij slaapapneu
 • insomnie bij kinderen
 • secundaire en iatrogene stoornissen
 • (*) Opleidingsonderdelen met een asterisk kunnen door inkomende Erasmus studenten gevolgd worden.