Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Medical cell biology

Course Code :2028FBDBIC
Study domain:Biochemistry
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:30
Credits:4
Study load (hours):112
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Peter Ponsaerts
Zwi Berneman

3. Course contents *

PART 1 (supervised by Prof. Peter Ponsaerts): 
1.1. The origin of stem cells
1.2. Embryonic stem cells
1.3. Induced pluripotent stem cells I
1.4. Induced pluripotent stem cells II
1.5. Clinical stem cell therapy
PART 2 (supervised by Prof. Sébastien Anguille):
2.1. Normal and malignant haematopoiesis
2.2. Hematopoietic stem cell transplantation
2.3. Immunotherapy I (cancer)
2.4. Immunotherapy II (tolerance)
2.5. Immunotherapy III (T-cell therapy)
PART 3 (supervised by Prof. Eva Lion):
3.1. Regulatory aspects of cell therapy
3.2. Flow cytometry in clinical diagnostics
3.3. Novel research tools in academic cell therapy research
3.4. Industry view on cell and gene therapy
3.5. Industry view on cell and gene therapy