Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Onderzoeksseminarie Film

Studiegidsnr:2028FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Steven Jacobs
Gertjan Willems
Ruben Demasure

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit onderzoeksseminarie werken de studenten gezamenlijk aan een door de docenten geformuleerde onderzoeksopdracht over een bepaalde casus uit de filmgeschiedenis. Films (waarvoor de film en/of filmgerelateerd materiaal zich bij voorkeur in een Belgisch archief bevinden) worden met behulp van diverse onderzoeksvaardigheden benaderd: archiefonderzoek, close-reading, receptiegeschiedenis, restauratie-onderzoek, interviews, et cetera.

In dit seminarie wordt ook gereflecteerd over de adequate output van de onderzoeksresultaten, die de vorm kan aannemen van een paper, onderzoekdossier of een (virtueel) filmprogramma, symposium, boek, compilatiefilm, DVD-extra, video-essay of tentoonstelling.

In het academiejaar 2019-2020 wordt aandacht geschonken aan enkele minder bekende maar niettemin fascinerende kunstdocumentaires die in België werden geproduceerd in de periode 1935-1965.