Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Inleiding op de Europese, Belgische en Nederlandse instellingen

Studiegidsnr:2028FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Permanente evaluatie
Lesgever(s)Peter Groeninck
Bart Defrancq

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het olod focust achtereenvolgens op de volgende elementen:

EU integratie met speciale aandacht voor de interne markt, de besluitvorming in de instellingen, de bevoegdheden van de EU en het taalregime in de EU, inclusief informatie over de vertaal- en tolkdiensten

Belgische staatsstructuur, instellingen en democratische besluitvormingsprocessen, het taalregime in België, inclusief informatie over vertaal- en tolkdiensten

Nederlandse staatsstructuur, instellingen en democratische besluitvormingsprocessen, inclusief het Koninkrijk der Nederlanden; het taalregime in Nederland

Benelux-Unie: instellingen, democratische besluitvormingsprocessen en taalregime