Masterseminarie: Hannah Arendts 'Willing'

Studiegidsnr:2029FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2015-2016
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Geert Van Eekert
Dirk De Schutter
Els Van Peborgh

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In The Human Condition (1958 ) articuleert Hannah Arendt een filosofische antropologie van het actieve leven (vita activa) van de mens, en bestudeert ze de mens als arbeidend, werkend, handelend wezen. Het zijn deze drie begrippen en de ermee verbonden aspecten van de menselijke bestaansconditie tegen de achtergrond waarvan Hannah Arendt een eigenzinnige politieke theorie ontwikkelt en de hedendaagse samenleving problematiseert. Pas in de laatste fase van haar leven als politieke theoretica en filosofe staat Arendt stil bij de activiteiten die de mens als geestelijk wezen kenmerken. In haar als trilogie geplande maar onvoltooid gebleven The Life of the Mind besteedt ze aandacht aan de mentale activiteiten van achtereenvolgens het denken, het willen en het oordelen.

Net zoals in Denken gaat Arendt in Willen het gesprek aan met de filosofische (metafysische) traditie. Niet om die traditie verder te zetten, maar om ze kritisch te hernemen. Arendt neemt afstand van de wijze waarop de wil in de metafysische traditie is gedacht, en gaat op zoek naar de existentiële ervaringen die achter en onder het metafysische concept van de wil verborgen liggen. Zo tracht ze niet alleen greep te krijgen op de betekenis van de mentale activiteit van het menselijke willen, maar worstelt ze ook met de met die activiteit verbonden concepten van de menselijke vrijheid en de contingentie in d geschiedenis.

In dit opleidingsonderdeel staat de kritische lectuur van en het klassikale debat over Willen van Arendt centraal. Gastcolleges worden verzorgd door Dirk De Schutter, Arendtkenner en (samen met Remi Peeters) vertaler van Willen en van andere teksten van Arendt en auteur van de monografie Hannah Arendt. Politiek denker.