Avant-garde en experimentele cinema

Studiegidsnr:2029FLWTHF
Vakgebied:Film en theater
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Steven Jacobs

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus belicht diverse sleutelmomenten uit de geschiedenis van de experimentele film. In de keuze van onderwerpen wordt er gestreefd naar een evenwicht tussen een historische spreiding (historische avant-gardes uit het interbellum, naoorlogs modernisme, recente producties). Er wordt ruimte gecreëerd voor een nauwgezette inhoudelijke en vormelijke analyse van concrete films maar ook voor de studie van relevante (film)theoretische en cultuurfilosofische concepten.

In het bijzonder wordt in deze cursus aandacht geschonken aan onderstaande onderwerpen:

• toonaangevende figuren (Richter, Vertov, Deren, Brakhage, Snow, et cetera), stromingen (Trance Film, Structural Film, et cetera) en genres (Lyrical Film, abstracte film, stadssymfonie, et cetera) uit de geschiedenis en theorie van de experimentele film

• filmexperimenten van toonaangevende kunstenaars (bvb. Duchamp, Man Ray, Warhol, Broodthaers) en de filmproductie van belangrijke artistieke stromingen (bvb. Dada, Surrealisme, Fluxus).

• het concept “avant-garde” in relatie tot film

• toonaangevende figuren van de videokunst