Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Simultaan tolken Engels > Nederlands

Studiegidsnr:2029FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Groeninck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Stapsgewijs wordt de techniek van het simultaan tolken aangeleerd, voortbouwend op de vaardigheden die in semester 1 werden verworven tijdens de lessen consecutief: 
a. shadowing; 
b. closing; 
c. simultaan vertolking EN-NL van algemene teksten waarbij de moeilijkheidsgraad en het tempo geleidelijk worden opgevoerd. 

De oefeningen worden georganiseerd rond uiteenlopende onderwerpen die worden gepresenteerd in voordrachten (improvisaties, speeches op basis van een tekst of opnames van reële speeches).