Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Museology

Studiegidsnr:2029FOWERF
Vakgebied:Architectuur
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Hélène Verreyke
Vincent Cattersel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Musea vandaag staan als maatschappelijke instellingen voor grote uitdagingen. In deze lessenreeks wordt geschetst hoe maatschappelijke tendensen -die zich ook vertalen in beleid- een impact hebben op het museum als instituut. Anderzijds hebben musea ook een impact op hun omgeving door hun werking, via presentaties, digitale communicatie en interacties allerhande. De student krijgt inzicht in hoe deze processen werken en wordt uitgedaagd kritisch te reflecteren over de functies van het museum. De belangrijkste theoretische stromingen die het denken over musea hebben beïnvloed worden geïntroduceerd en actuele thema's zoals het museum als westers concept in een niet-westerse context, multiperspectiviteit en restitutie worden ontleed.