Masterseminarie: De revolutionaire breuk in de filosofie: Feuerbach, Bauer, Marx

Studiegidsnr:2030FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2015-2016
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Herbert De Vriese

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer en Karl Marx zijn drie denkers die de hegeliaanse filosofie als intellectuele bakermat hebben. De nieuwe filosofische opvattingen die ze in de jaren veertig van de negentiende eeuw verkondigen, maken een einde aan de klassieke Duitse filosofie. Bovendien vormen ze de aanzet tot een grondige transformatie van de westerse filosofie als zodanig. In dit opleidingsonderdeel ga je op zoek naar de concrete motieven en de diepere oorzaken van deze transformatie. Je bestudeert belangrijke teksten van Feuerbach, Bauer en de jonge Marx om de verschillende dimensies van de nieuwe filosofie op het spoor te komen. Je beschrijft de verbanden tussen hun theorieën en onderzoekt hun schatplichtigheid aan Hegel. Het boek van Karl Löwith, Von Hegel zu Nietzsche: Der revolutionäre Bruch im Denken des 19. Jahrhunderts, dient daarbij als gids. Het doel van het seminarie is niet alleen dat je inzicht verwerft in de ‘revolutionaire breuk’ in de Duitse filosofie van de negentiende eeuw, maar ook dat je kritisch leert nadenken over de eigenheid en de mogelijkheid van de filosofische praktijk om ‘revolutionair te breken’ met de wijsgerige traditie.