Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Simultaan tolken Frans > Nederlands

Studiegidsnr:2030FLWTOL
Vakgebied:Vertaal- en tolkwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:26
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Frans
Examen:2e semester
Lesgever(s)Esther De Boe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel is bedoeld om masterstudenten Tolken,  die al intensief bezig zijn met consecutief tolken, technieken voor simultaantolken aan te leren. Door middel van shadowing en geheugenoefeningen wordt een start gemaakt met de basisvaardigheden die nodig zijn om simultaan te tolken, met en zonder voorbereiding op een specifiek thema.  In de loop van de cursus wordt de moeilijkheidsgraad van de  speeches opgevoerd; aan het einde van de cursus moeten de studenten in staat zijn een speech tussen de 10 en 15 minuten uit het Frans naar het Nederlands simultaan te tolken. Daarnaast ontwikkelen zij  de competenties die nodig zijn om het tolkproces te beschouwen in een tolkwetenschappelijke context. Er wort gebruik gemaakt van audio-opnames om de prestaties van de studenten tijdens het leerproces te analyseren en bij te sturen.