Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Epigenetica

Studiegidsnr:2031FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:32
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wim Vanden Berghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Introduction/Definition

Human epigenome project,  ENCODE

Model organisms for epigenetics

Epigenetic analytical/bioinformatic tools for genomewide applications

Nuclear architecture and epigenetics

Chromatin Modifications by Polycomb Complexes

Epigenetics and noncoding RNAs

Genomic imprinting

X chromosome dosage compensation

Transposons and evolution of epigenetic information

Epigenetic effects of microRNAs in Cell Biology and Diseases

Sirtuins in Biology and Disease

Epigenetics, IVF & fertility

Epigenetics vs Microbiome

Epigenetics in Cancer and Stem cell Biology

Epigenetics, Nutrition , Metabolic Syndrome, Obesity and Diabetes

Epigenetics & Metabolism

Epigenetics, endocrine disruptors & toxicology

Epigenetics and its Genetic Syndromes

Epigenetics, Immunity/Haematopoiesis, Autoimmune disease and Inflammatory disease

Epigenetics & Addiction

Epigenetics & Brain plasticity, Behaviour, Development and Psychiatric disorders

Epigenetics and Cardiovascular Disease

Epigenetics and Metabolic Disease

Epigenetics and Aging/Neurodegeneration

Epigenetics & Parasite infections

Epigenetic Drugs - Therapy

Plant Epigenetics (vernalisation, transitive silencing, …)

Epigenetics & Stress adaptation