Geschiedenis en filosofie

Studiegidsnr:2031FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Gustaaf Cornelis

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Grondig overzicht van de wetenschapsgeschiedenis van de oudheid tot heden, verweven met een inleiding op de wetenschapsfilosofie. Inleiding op de wetenschapsethiek.