Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Applied bio-informatics

Course Code :2033FBDBIC
Study domain:Biochemistry
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Stuart Maudsley

3. Course contents *

1. What is the true functional nature of biology ?

2. Why do we need bioinformatics ?

3. What can bioinformatics be used for ?

4. What types of data streams can be generated - how - why and how quickly ?

5. What are the specific qualitative differences in data streams ?

6. What are the first steps in bioinformatics ?

7. Diversity in bioninformatic techniques

8. Classical and non-classical forms of analysis

9. Targeted bioinformatic analysis - effective translation to drug discovery