Portfolio

Studiegidsnr:2034FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:75
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)- NNB
Wim Maes

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Van toekomstige alumni wordt verwacht dat ze zichzelf in de (bedrijfs-)wereld kunnen zetten met een doelgerichte communicatie.