Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Ontwikkelingsbiologie van modelorganismen

Studiegidsnr:2035FBDBIC
Vakgebied:Biochemie
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Anja Verhulst

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus zal gegeven worden door gastdocenten die expert zijn in het gebruik van verschillende modelsystemen zoals C. elegans, Drosophila, Zebravis, gist, Xenopus en muis. Voor elk model zal een algemene inleiding gegeven worden over de ontwikkeling (morphogenese, specialisatie en determinatie) en de gebruikte technieken (kweek, identificatie van genen en eiwitten, etc). Daarnaast zal elke docent ingaan op meer details van het gebruik van deze modellen om specifieke aspecten te bestuderen zoals veroudering in C. elegans, neurodegeneratie in Drosophila, voedselsensing in gist en andere.