Italiaans: Studie van het cultuurgebied

Studiegidsnr:2035FLWVER
Vakgebied:Cultuur
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:78
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Italiaans
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Rosario Gennaro

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De lessen worden op interactieve wijze gebracht en er wordt een directe en actieve deelname van de studenten verwacht. Alle thema's die in de cursus aan bod komen worden in dialoogvorm behandeld op basis van vragen.

PARTIM 1 - Moderne Italiaanse literatuur en samenleving. In de cursus worden de laatste twee eeuwen van de Italiaanse literatuur behandeld. De interacties tussen de literatuur en andere culturele domeinen op zowel nationaal als internationaal vlak zullen worden bestudeerd.
De volgende thema’s komen aan bod:
1) de interacties tussen de Italiaanse en de Europese literaire canon:
2) de rol die vertaling en discours hierin spelen;
3) de spanning tussen nationalisme en kosmopolitisme in de literatuur;
4) de onderlinge invloed van de literatuur en de politiek in de ontwikkeling van het nationalistische discours.


PARTIM 2 - Italiaanse film- en muziekgeschiedenis- In dit college wordt de moderne Italiaanse film- en muziekgeschiedenis op basis van recent studiemateriaal en de nieuwste interpretatiemethodes bestudeerd. De cursus betreft de belangrijkste acteurs, regisseurs, zangers, oeuvres, stijlen en stromingen en heeft als thema de manier waarop de Italiaanse geschiedenis en identiteit aan bod komen in de Italiaanse film-en muziekgeschiedenis.  Er wordt culturele en linguïstische competentie verworven die voorbereidend is voor de accurate interpretatie (en ondertiteling) van Italiaanse liedjes en filmen.