Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Management van het Onderwijsproces

Studiegidsnr:2036OIWMOP
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Van Petegem
Jan Vanhoof
Dries Verhelst
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Centraal in het opleidingsonderdeel staat het thema beleidsvoerend vermogen van scholen.

 

Het beleidsvoerend vermogen van scholen wordt bekeken vanuit de dragers voor beleidseffectiviteit van scholen. Er worden acht dragers van dichterbij bekeken: doeltreffende communicatie, ondersteunende professionele en persoonlijke relaties, gedeeld leiderschap, gezamenlijke doelgerichtheid, responsief en innovatief vermogen, geïntegreerd beleid en reflectief vermogen.

 

Dit thema wordt theoretisch benaderd, de vertaling naar de onderwijspraktijk wordt gemaakt en hierover wordt ook een toepassingsopdracht gevraagd.

 

Er wordt actieve participatie verwacht van de participanten.