Political Philosophy after Rawls: Equality, Justice and Diversity

Studiegidsnr:2038FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Luc Van Liedekerke
Patrick Loobuyck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *