Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Political Philosophy after Rawls: Equality, Justice and Diversity

Studiegidsnr:2038FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Luc Van Liedekerke
Patrick Loobuyck

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus richt zich op de post-Rawlsiaanse poltieke filosofie. Verplichtte achtergrondlectuur is Will Kymlicka's Contemporary Political Philosophy, An Introduction, Second Edition, Oxford University Press. Dit boek dient autonoom verwerkt te worden. Andere auteurs die in dezelfde traditie staan en eventueel aan bod zullen komen zijn: Sen , Nussbaum, Raz, Otsuka, Van Parijs, Tan Kok-Chor, Vallentyne, Pogge, Miller, Sandel, Kukathas, Carens... . 

Het doel van deze cursus is leren op analytische manier een argument te ontwikkelen in een politiek filosofisch debat en dit op te zetten in zowel korte standpunten als in een een academische bijdrage in artikelvorm.

De keuze van de thema's die dit jaar behandeld worden gebeurt in overleg met de studenten. Van de studenten wordt ook verwacht dat zijzelf teksten aanbrengen die zij als cruciaal beleven in de uitwerking van hun thema. die teksten worden dan gezamelijk besproken en geanalyseerd. Indien de groep erg klein is gaan we over op een tutorsysteem met individuele begeleiding door de docenten. 

 

Will Kymlicka