Management en Strategische Sturing van een Professionele Organisatie

Studiegidsnr:2038OIWMSS
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Roos Van Gasse
Kristin Vanlommel
Amy Quintelier
Ruud Lelieur
Dries Verhelst
Sofie Vermeiren

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak MSS valt inhoudelijk uiteen in twee delen. In deel 1 ligt de focus op het verwerven van relevante concepten en kaders. Telkens wordt eveneens toegelicht hoe deze concepten op een systematische manier kunnen ingezet worden bij het analyseren van levensechte managementuitdagingen. Deel 2 bestaat erin dat studenten een zelfgekozen managementuitdaging formuleren en als startpunt nemen voor een analyse waarbij de aangebrachte concepten en kaders gehanteerd worden.
 
Deel 1: Focus op het verwerven van concepten en kaders
 
Thema: Inleiding, introductie van kernconcepten, praktische afspraken
Thema: Strategie, kwaliteitszorg en organisatieomgeving
Thema: Cultuur in professionele organisaties
Thema: Structuur in professionele organisaties
Thema: Leiderschap in professionele organisaties
Thema: Organisatieontwikkeling en -verandering