Philosophy of Mind and Cognition

Studiegidsnr:2039FLWFIL
Vakgebied:Wijsbegeerte en ethiek
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:10
Studiebelasting:280
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Erik Myin
Karim Zahidi
Bert Leuridan

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *