Complexe klinische vraagstukken in alle levensfasen

Studiegidsnr:2040GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:22
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Peter Van Bogaert
Eva Goossens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Vertrekt van de kennis en inzichten verworven in het schakeljaar (somatische zorg, geestelijke gezondheidszorg en ouderenzorg) om complexe vraagstukken grondig klinisch te bespreken.

De student heeft een geavanceerde vakinhoudelijke kennis van medische pathophysiologie, met bijzondere focus op hoogcomplexe zorgsituaties, waarbij vanuit de behoefte(n) van de patiënt zorg wordt geboden.

De student kent de principes van het afnemen van een anamnese en hetero-anamnese in de algemene gezondheidszorg en kan deze toepassen in de beoordeling van de noden en behoeften van zorgvragers.

De student kan op basis van klinisch redeneren een differentiaaldiagnose op stellen en de juiste beslissingen te nemen bij het uitwerken van een geïntegreerd zorgplan. Complexe somatische vraagstukken in alle levensfasen omvatten onder andere zorgnoden gerelateerd aan respiratoire, cardiovasculaire, abdominale, renale en/of neurologische aandoeningen, acute klinische malaise met shock en sepsis, en cultuursensitieve zorg voor het levenseinde. Complexe vraagstukken in alle levensfasen die zich situeren in de geestelijke gezondheidszorg omvatten zorgnoden gerelateerd aan verschillende psychiatrische aandoeningen zoals psychotische stoornissen, depressie, bipolaire stoornissen, middelengerelateerde aandoeningen, angststoornissen, delirium en persoonlijkheidsstoornissen.

De student kan de wetenschappelijke evidentie als basis van de verleende zorg, in de rol als toekomstig verpleegkundig(e) (specialist), kritisch evalueren met aandacht voor psychosociale en somatische complexe therapeutische interventies.

De student kan ook levensstijlinterventies integreren in het zorgaanbod voor patiënten, waarbij leefstijl als medicijn gebruikt kan worden om de gezondheid en het welzijn van de patiënten te ondersteunen, behouden en/of verbeteren.

De student verwerft grondige kennis met betrekking tot een gekozen complex zorgdomein, patiëntenpopulatie, interventies of methodieken als oefeningen in van de reële praktijk binnen de functie als toekomstig verpleegkundig(e) (specialist).