Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Onderwijsfilosofie

Studiegidsnr:2040OIWOWF
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Luc Braeckmans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De colleges besteden aandacht aan de veelal taciete waarden en normen die in onderwijs een rol spelen. Daarnaast wordt de band geëxploreerd tussen persoonlijkheidsontwikkeling en ethiek, wordt het concept 'persoon' toegelicht, en wordt een wijsgerige reflectie ontwikkeld over de problematieken van ongelijkheid tussen mensen, uitsluiting en selectie. Op het einde van de colleges wordt getoond hoe op een concreet schoolsysteem een ethische audit kan worden toegespast.