Farmacologie

Studiegidsnr:2041GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Tinne Dilles

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Volgende onderwerpen worden behandeld tijdens de lessen:

 

  • Inleiding tot de algemene farmacologie                                                                                                                      
  • Drug monitoring

                                                                                                                                    

  • Nurse prescribing

 

  • Kwaliteit, veiligheid en interprofessionele samenwerking

 

  • Verpleegkundige interventies                                                                             

                                                                         

Farmacotherapie op maat van een specifieke doelgroep

 

Voor het laatste onderdeel, farmacotherapie op maat, zijn er verschillende mogelijke doelgroepen. Om iedere student de mogelijkheid te bieden om iets te doen dat relevant is voor zijn specialisatiedomein, ontwikkelen de studenten educatief materiaal ter ondersteuning van de patiënt (self-management, therapietrouw,kennis over medicatie, veiligheid, ….) of ter ondersteuning van de zorgverlener (verpleegkundige interventies, ofzorg verlenen aan specifieke doelgroepen, interprofessionele samenwerking, …). Studenten kunnen zelf kiezen welke vorm dit educatief materiaal aanneemt (video, brochure, website, …). De opdracht wordt bij het begin van de lessenreeks gegeven. De inhouden uit de lessenreeks kunnen gebruikt worden bij het uitwerken van de opdracht.