Methodologische uitdagingen binnen opleidings- en onderwijswetenschappen

Studiegidsnr:2041OIWMVO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet 10/20 behaald hebben of ingeschreven zijn voor:

- Gevorderde kwantitatieve methoden

- Gevorderde kwalitatieve methoden
Contacturen:18
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Vincent Donche
Sven De Maeyer
Tine van Daal

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit opleidingsonderdeel bespreken we concrete onderzoeksprojecten waarbij het onderzoeksdesign en methodologische keuzes innovatief zijn. We hebben daarbij aandacht voor onderzoek waarin zowel kwantitatief, kwalitatief, multi-method of mixed-method onderzoek aan bod komt. Er zullen hierbij ook studies aan bod komen die door (internationale) gastsprekers worden toegelicht. In elke contactsessie wordt een kritische discussie gevoerd over de betreffende methodologische uitdagingen in de voorgestelde onderzoeksprojecten. De bespreking van concrete onderzoeksprojecten en kritische discussie dient als inspiratiebron voor het geven van een presentatie over en het schrijven van een eigen wetenschappelijk onderzoeksvoorstel volgens de regels van de kunst die gangbaar zijn in onderzoek in opleidings- en onderwijswetenschappen.  Recente onderwerpen die in dit vak aan bod kwamen zijn: methodologische uitdagingen op het vlak van sociale netwerkanalyse, validiteit van adaptief en paarsgewijs vergelijken van competenties, het gebruik van off-line en online meettechnieken voor het meten van leren, meerwaarde van video-analysetechnieken in onderzoek naar feedback, keuzeproblematiek in fenomenografisch onderzoek naar informeel leren, toepassingen van mixed method onderzoek in het domein van opleidings- en onderwijswetenschappen.