Onderzoeks-en productdefinitie met in begrip van stage

Studiegidsnr:2042FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:104
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Linda Scheelen
Johan Braet
Christiaan Baelus
Alexis Jacoby
Johan Neyrinck
Frank Goethijn
Paul Bailleul
Achiel Standaert
Kristof Vaes
Els Du Bois
Francis Dams

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *