De verpleegkundig specialist als leider en mentor

Studiegidsnr:2042GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:20
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Erik Franck
Peter Van Bogaert
Stijn Slootmans
Sandrine Meynendonckx

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Verpleegkundig specialist als leider en mentor. Dit opleidingsonderdeel is gebaseerd op het aanbieden van managementvaardigheden vanuit 4 managementmodellen gestoeld op het theoretisch model van het concurrerend waardenkader van Robert Quinn. Binnen dit waardenkader staat de verticale as en de horizontale as met 4 paradoxale kwadranten als resultaat waarin de volgende managementmodellen gepositioneerd worden: (1) betrokkenheid en samenhang, (2) stabiliteit en continuïteit, (3) productiviteit en rentabiliteit en (4) veranderingen en aanpassingsvermogen. Deze paradoxale opdrachten worden besproken in de context van de eisen die gesteld (zullen) worden aan met een aantal vaardigheden per model . Tenslotte wordt de integratie en de mate van de te bereiken gedragscomplexiteit van de vaardigheden binnen de 4 managementmodellen belicht als een continu streven naar meesterschap.  De nadruk van deze module ligt bij theoretische kennis en kennis van vaardigheden. Aansluitend krijgen studenten de klas om op basis van eigen casuïstiek  vaardigheden in de context van interprofessioneel samenwerken met andere zorgverleners te oefenen.