Masterproef met inbegrip van stage

Studiegidsnr:2043FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:172
Studiepunten:24
Studiebelasting:672
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Credit vereist voor behalen diploma:Credit vereist: Ja
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Linda Scheelen
Johan Braet
Christiaan Baelus
Alexis Jacoby
Johan Neyrinck
Frank Goethijn
Paul Bailleul
Achiel Standaert
Kristof Vaes
Els Du Bois
Francis Dams

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *