De verpleegkundig specialist als autonome professional

Studiegidsnr:2043GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Eva Goossens
Evi Matthys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inzicht verwerven en toepassen van aspecten van beleidsontwikkeling en uitvoering als klinisch expert, zorginnovator en onderzoeker/educator op micro-, meso- en macroniveau.

Kennis, inzicht en toepassen in de theoretische modellen en raamwerken die aan de basis liggen van de ontwikkeling, implementatie en evaluatie van de rol als Verpleegkundig Specialist.

De student heeft kennis en inzicht in de verschillende APN rolinvullingen (bv. nurse practitioner, nurse consultant, clinical nurse specialist, case manager, CanMEDS rollen) en kan de toepasbaarheid in de Belgische gezondheidszorg situeren.

De student heeft inzicht in het competentieprofiel van een Verpleegkundig Specialist en kan dit toepassen op de eigen rolontwikkeling in de uitwerking van een individueel professioneel portfolio.

De student heeft inzicht in de wijze waarop de functie als Verpleegkundig Specialist kan geëvalueerd worden vanuit een wetenschappelijke invalshoek.

De student is in staat om de meerwaarde van een rol als Verpleegkundig Specialist voor de patiëntenzorg en het zorgmanagement van een instelling te beargumenteren en omschrijven op basis van wetenschappelijke evidentie en klinische praktijkervaring. Door de uitwerking van een individueel professioneel portfolio werkt de student een eigen visie uit op de rolontwikkeling en -implementatie als Verpleegkundig Specialist binnen een eigen specialisatiedomein.

Kennis,  inzicht en toepassing van het huidige wettelijke kader dat de context creeërt waarbinnen de functie als Verpleegkundig Specialist kan en mag worden uitgevoerd in België. 

De student kan de eigen rolontwikkeling als toekomstig Verpleegkundig Specialist kritisch toetsen ten aanzien van de nationale, Europese en internationale roluitwerking, - ontwikkeling en - evaluatie.