Strategisch design: module 2

Studiegidsnr:2044FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:40
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Alexis Jacoby
Christiaan Baelus

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze module benadert strategisch design vanuit een bedrijfsperspectief en een maatschappelijk perpsectief. De focus ligt op strategic forecasting.

Specifieke technieken zoals scenario-ontwikkeling en forecasting onderzoek komen aan bod in case-gedreven situaties.