De verpleegkundig specialist als clinicus en zorgcoördinator

Studiegidsnr:2044GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:18
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Eva Goossens
Olaf Timmermans
Peter Van Bogaert
Stijn Slootmans
Evi Matthys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het aanwenden van grondige klinische kennis, inzichten en toepassing in het gekozen specialisatiedomein gedefinieerd in terme van een zorgdomein, patiëntenpopulatie, zorgprogramma, interventie(s) of methodiek; het uitvoeren van klinisch onderzoek op basis van relevante diagnosemiddelen, bloedanalyses en andere relevante state-of-the-art middelen binnen de specifiek klinisch context, het aanwenden van specifieke methodieken voor assessment en het toepassen en bepalen van verpleegkundige diagnoses en interventies als basis voor het uitwerken van zorgtrajecten gebaseerd op inzichten en toepassing van International Classification of Functioning and Disability (ICF), North American Nursing Diagnosis Association (NANDA), Nursing Intervention Classification (NIC) en Nursing Outcomes Classification (NOC).

Het aanbieden van uitkomstgebaseerde klinische zorg met aandacht voor patiënt-gerapporteerde uitkomst- en ervaringsmaten (PROMs/PREMs).

Het organiseren en  voeren van consulten:

(1)  individuele gespreksvoering met de patiënt en zijn omgeving waarbij rekening gehouden wordt met persoonlijke en contextuele factoren die de zorg en het zorgtraject mee bepalen en inachtneming van de persoonlijke keuzes en doelen;

(2) verpleegkundige en interprofessionele teams in het kader van het vormen van advies betreffende hun noden en vragen naar specifieke expertise en ondersteunen bij complexe zorgvraagstukken door middel van evidence based methodieken (cg. critical appraisal of a topic CAT);

(3) het organiseren en coördineren van MDOs (multidisciplinaire overleg) met bijzondere aandacht voor en het opbouwen van expertise in complexe zorgvraagstukken in een interdisciplinaire context.

De verpleegkundig(e) (specialist) heeft tevens kennis van professionele standaarden, richtlijnen en protocollen die betrekking hebben op het werkterrein en/of de doelgroep van de verpleegkundig(e) (specialist).

Benoemen, illustreren en toepassen van de principes van kwaliteit van zorg en patiëntveiligheid, inclusief evaluatie en bijsturing; het opvolgen en evalueren van klinische kwaliteitsindicatoren en kwaliteitsindicatorensystemen.

Specifieke kennis, illustratie en toepassingen over menselijke factoren in interactie met de werkomgeving in het kader van zorgresultaten.