Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Internationalisering van opleiding en onderwijs

Studiegidsnr:2044OIWIOO
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:14
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Noel Clycq
Roos Van Gasse

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De internationale dimensie in opleiding en onderwijs wint aan belang door internationalisering en europeanisering en doorwerking ervan op diverse terreinen.

De cursus vertrekt vanuit het thema globalisering, met zijn economische en culturele, maar ook pedagogische en politieke impact.

Daarna wordt ingegaan op transnationale processen die zich zowel op het lokale, nationale, Europese als internationale niveau voordoen.