Fundamentals of Signal and Image Processing

Course Code :2045FBDBMW
Study domain:Medical technology
Academic year:2015-2016
Semester:1st semester
Contact hours:20
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Jan Sijbers
Paul Scheunders

3. Course contents *

Part I: signal processing

  1. Signals and systems

  2. Time domain description and convolution

  3. Spectral analysis

  4. Signal sampling

Part II: Image processing

  1. General aspects of digital image technology

  2. The image model (  linear system theory, Fourier Transform, Filter Theory)

  3. Digital image processing ( Point operations, Locale operaties, Globale operaties)

De student vertrouwd maken met algemene concepten van signaal- en beeldverwerkingstechnologie. Het aanbrengen van het basismodel en de basiswiskunde die de grondslag vormt van digitale beeld- en signaalverwerking. De student deze technieken leren zelf uitvoeren met beschikbare software en hardware.