Masterproef

Studiegidsnr:2045FLWGES
Vakgebied:Geschiedenis
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:0
Studiepunten:18
Studiebelasting:504
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tim Soens
Maarten Van Ginderachter
Reinoud Vermoesen
Wannes Dupont

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het werkstuk neemt de vorm aan van een wetenschappelijk tijdschriftartikel (10.000 woorden). Het onderwerp en de wetenschappelijke inhoud komen in overleg en interactie met een individuele promotor tot stand. 
  
De Masterproef bouwt voort op, maar gaat tegelijkertijd een stuk verder dan de oefeningen en de scriptie die je in de bacheloropleiding hebt gemaakt. Synthesevorming en wetenschappelijke weergave, evenals schrijfvaardigheid en oog voor een genuan­ceerde stellingname worden op een doorgedreven niveau verwacht. Van de Masterproef wordt bovendien verwacht dat ze oorspronkelijke inzichten bevat. Die ori­ginaliteit kan divers zijn: het gebruik van onontgonnen primair bronnenmateriaal, het hanteren van een comparatief perspectief, een originele vraagstelling, methodologie of bronnenkritiek, enz. 
  
Al deze vaardigheden verwerf je vooral al doende, waarbij de interactie met een wetenschappelijk geschoolde promotor die je van nabij volgt, sturend werkt. Bovendien wordt deelname aan het wetenschappelijke debat aangescherpt via het historisch atelier.