Ontwerpen van interacties: module 2

Studiegidsnr:2045FOWPOW
Vakgebied:Productontwikkeling
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:64
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Kristof Vaes
Achiel Standaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Verkennen en toepassen van OVI onderzoekstechnieken in OPD van de masterthesis.

 1. Verkennen van OVI onderzoekstechnieken via hoorcollege's, gastsprekers uit ontwerp- en onderzoeksbureau's en via een onderzoeksdatabank die te raadplegen is via Blackboard (Studiemateriaal). 
 2. Toepassen van OVI onderzoekstechnieken:
  • Uit het aanbod aan onderzoekstechnieken in OVI selecteert de student een opeenvolging van technieken die hij of zij kan toepassen in de OPD fase van zijn of haar masterthesis. Deze keuzes worden vertaald in een onderzoeksplan. 
  • De integratie en toepassing van de OVI technieken en de bijhorende analyse en synthese worden begeleid via practica en consultmomenten. Hiervoor organiseren we een inleidend practicum van 2u en 7 consult-sessies van 2u. Tijdens deze sessies kunnen studenten afspraken maken met de begeleiders en coachen ze mekaar via  ‘buddy work’. 
  • De studenten worden beoordeeld op hun onderzoeksplan en het toepassen van de OVI onderzoekstechnieken binnen de OPD van hun masterthesis. 
 • Hoorcolleges en lezingen: 8u
 • Practicum en consult: 18u

2 belangrijke deadlines dienen gerespecteerd te worden: 

 1. Inleveren finaal en individueel onderzoeksplan tegen 29 oktober 2019
 2. Verwerken van OVI onderzoek binnen OPD dossier (zie OPD deadline). Via het bijgeleverde onderzoeksplan verwijzen de studenten naar de onderzoeken die in aanmerking komen voor beoordeling.