De verpleegkundig specialist als coach en gezondheidspromotor

Studiegidsnr:2045GENVEV
Vakgebied:Verpleeg- en vroedkunde
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:18
Studiepunten:4
Studiebelasting:112
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Olaf Timmermans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Door het toepassen van modellen omtrent persoonsgerichte zorg, empowerment, goal-oriented en integrated care in de maatschappij over de verschillende zorgecholons heen als coach van patiënten en hun omgeving, helpt de verpleegkundig(e) (specialist) individuele en groepen van zorgvragers een weg te vinden in het gezondheidszorgsysteem en toegang te krijgen tot de juiste zorg op het juiste moment. De verpleegkundig(e) (specialist) signaleert gezondheidsrisico’s bij individuele zorgvragers en patiëntengroepen en onderneemt actie om hier invloed op uit te oefenen. Daarnaast ondersteunt en bevordert zij het vermogen van de zorgvrager om als kritische consument op te treden (empowerment gericht op zelfmanagement).  De verpleegkundig(e) (specialist) behartigt de belangen van de individuele zorgvrager en/of van specifieke patiëntengroepen en draagt bij aan het maatschappelijk debat daarover. 

De verpleegkundig(e) (specialist) volgt de berichtgeving in de media over inzichten en tendensen met betrekking tot het eigen specialisme, het aandachtsgebied en het specialisatiedomein.