Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

ICT in opleiding en onderwijs

Studiegidsnr:2045OIWICT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student moet 10/20 behaald hebben of ingeschreven zijn voor:

- Instructioneel design
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jozef Colpaert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er zijn drie belangrijke invalshoeken: de onderwijskundige, de technologische en de ontwerpkundige invalshoek. Deze komen systematisch terug in de volgende hoofdcomponenten:

-  Inleiding in ICT-typologie rond actuele thema’s door de docent, met voorbeelden uitgewerkt door de studenten op wiki en gepresenteerd in de les.

-  Bespreking van een beperkt aantal modellen voor ICT-integratie (TPACK, Vier in Balans, TAM, EE-DD …): samenvatting op wiki en presentatie in de les door de studenten.

-  Gezamenlijke bespreking van een aantal concrete cases in de les (rond lopende of recente projecten van de docent).

- Afwerking van de individuele design-opdracht begonnen in het opleidingsonderdeel Instructioneel Design: toevoeging van de technologische layer.

- Verplichte zelfstandige lectuur van een beperkt aantal beleidsdocumenten rond ICT in onderwijs en opleiding op Vlaams, federaal en Europees niveau.

Voor het uitwerken en bespreken van de individuele en de groepsopdracht zal voldoende tijd worden uitgetrokken tijdens de contactmomenten.

 

De evaluatie wordt gespreid over:

- Peer-evaluatie: via de feedback op de wiki-pagina’s;

- Permanente evaluatie: aanwezigheid, participatie, presentaties;

- Bijdrage op wiki;

- Individuele opdracht;

- Groepsopdracht.

 

Gezien de beoogde eindcompetenties, zijn aanwezigheid, actieve inbreng en deelname aan groepswerk vereist.